Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
9 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
153011/07/201811/07/2018xVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dân số kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
96108/06/201808/05/2018xQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế; mới ban hành lĩnh vực Dân tộc thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
80/KH-UBND06/06/201806/06/2018xKẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cƣới việc tang.
S? 1245/QÐ-UBND04/06/201804/06/2018xVề việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
S?: 957 /QÐ-UBND08/05/201808/05/2018xVề việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 7