Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và công tác bầu cử trưởng thôn
Ngày cập nhật 02/08/2018

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2018-2020

Sáng ngày 26/7/2018, UBND xã Thủy Phù đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và tổng kết công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2018-2020.

Tham dự Hội nghị có đ/c Ngô Toản, Thị ủy viên-Bí thư Đảng ủy-CT.HĐND xã; đ/c Phan Văn Tri, PBT Thường trực Đảng ủy xã và các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, TT.HĐND xã; đ/c Ngô Thị Ngọc, PBT Đảng ủy-CT.UBND xã; đ/c Ngô Viết Vinh, UVTV Đảng ủy-CT.UBMTTQVN xã, các đ/c trưởng các ban ngành đoàn thể cấp xã, toàn thể cán bộ, công chức và các đ/c Bí thư Chi bộ, trưởng thôn 12 thôn.

Hội nghị đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và báo cáo tổng kết công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2018-2020.

Đối với các phong trào thi đua:

Năm 2017 có 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, nội chính  đều được các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị, 12 thôn phát động rộng rái đến các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú nên nhân dân đồng tình hưởng ứng, do đó kết quả mang lại khá cao so với năm 2016. Phong trào thi đua xây dựng Đảng đã được cấp ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên, phát động rộng khắp, nhất là phong trào thi đua trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảng viên gương mẫu, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu được các chi bộ và đảng viên hưởng ứng tham gia. Năm 2017 có 12 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh đạt 54,54%, 08 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 36,36%, 02 Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chiếm 9,09%. Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới: UBND xã đã phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững” đã được các cấp, các ngành quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận giữa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hiện nay xã đạt 19/19 tiêu chí và đã được cấp trên công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đối với công tác bầu cử trưởng thôn:

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-TU ngày 26/4/2018 của Thị ủy Hương Thủy về thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW ngày 13/3/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và Kế hoạch số 60/KH-TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Căn cứ Kết luận số 41/KL-ĐU ngày 22/3/2018 của BCH Đảng ủy xã về lãnh đạo bầu cử trưởng thôn, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, nhiệm kỳ 2018-2020.

UBND xã đã ra Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/4/2018 về triển khai công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2020 trên địa bàn xã. Ngày 23/4/2018, UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã họp triển khai kế hoạch tổ chức bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2018-2020 cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách bầu cử các thôn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT trên địa bàn. Từ ngày 24/4-05/5/2018 Ban CTMT các thôn đã tổ chức các hội nghị của Ban CTMT, hội nghị cử tri thôn để tiến hành các bước về nhân sự và quy trình hiệp thương nhân sự ứng cử trưởng thôn đảm bảo đúng kế hoạch, số lượng, tiêu chuẩn theo quy định.

Sau khi chuẩn bị các bước đã xong đúng quy trình, thủ tục. Vào ngày 20/5/2018 UBND xã và UBMTTQVN xã đã phối hợp tổ chức bầu cử trưởng thôn điểm cho 03 thôn: thôn 6, thôn 7, thôn 10 và thôn 5 cũng đăng ký bầu cử trưởng thôn vào ngày 20/5/2018. Đến ngày 10/6/2018 tất cả các thôn còn lại trên địa bàn xã đều tổ chức bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2018-2020. Đến nay có 11/12 thôn đã thực hiện bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2018-2020. Trong đó có 08 thôn trực tiếp bầu cử Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, 01 thôn bầu cử trưởng thôn không phải là đảng viên, 02 thôn (1B, 8B) do cử tri tham gia không đảm bảo theo quy định nên UBND xã đã cử 02 đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn lâm thời. Hiện nay còn thôn 9 chưa tiến hành bầu cử được do chưa có nhân sự.

Tại hội nghị UBND xã đã tặng giấy khen cho 07 tập thể và 42 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Đồng thời tặng giấy khen cho 07 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2018-2020, trao 10 xuất quà cho 10 ông trưởng thôn nghỉ công tác.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4