Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hội đồng nhân dân xã Thủy Phù khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất
Ngày cập nhật 16/06/2021

Hội đồng nhân dân xã Thủy Phù khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức  kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh chủ chốt

(Lãnh đạo thị xã, xã và đại biểu HĐND xã tham dự Kỳ họp)

 

Sáng ngày 15/6/2021 tại Hội trường UBND xã Thủy Phù Thường trực HĐND xã Thủy Phù khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự kỳ họp có ông Trương Đức Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy – PCT HĐND thị xã Hương Thủy; bà Võ Thị Minh Thảo, Thị ủy viên – Trưởng phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy; ông Dương Đình Tư, Phó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Hương Thủy; bà Ngô Thị Ngọc, Thị ủy viên – Bí thư Đảng ủy – CT HĐND xã; ông Phan Văn Tri, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Lê Hữu Trí, Phó bí thư Đảng ủy – CT UBND xã; ông Ngô Viết Vinh, Ủy vien Ban Thường vụ Đảng ủy – CT UBMTTQ Việt Nam xã; các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND xã, Ủy viên UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; các ông, bà Trưởng các đoàn thể cấp xã và 28 vị đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp đã thông qua 03 báo cáo: Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã Thủy Phù khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã Thủy Phù khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (do ông Lê Hữu Trí, Phó bí thư Đảng ủy – CT UBND xã – PCT Ủy ban bầu cử xã báo cáo) và Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (do ông Ngô Viết Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – CT UBMTTQVN xã – PCT Ủy ban bầu cử xã báo cáo).

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trương Đức Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy – PCT HĐND thị xã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của HĐND xã Thủy Phù khó XI, nhiệm kỳ 2016-2021, những kết quả trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó đề nghị HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ trước để duy trì bộ máy chính quyền địa phương hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn.

Tại kỳ họp này HĐND xã đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND. Kết quả bầu cử các chức danh chủ chốt như sau:

- Bà Ngô Thị Ngọc, CT HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ CT HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 28/28, đạt tỷ lệ 100%.

- Ông Lê Thanh Nghị, PCT HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ CT HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 27/28, đạt tỷ lệ 96,42%.

- Ông Lê Hữu Trí được đại biểu bầu giữ chức vụ CT UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 28/28, đạt tỷ lệ 100%.

- Ông Lê Văn Anh được đại biểu bầu giữ chức vụ PCT UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 28/28, đạt tỷ lệ 100%.

- Ông Ngô Xuân Thụ được đại biểu bầu giữ chức vụ PCT UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026với số phiếu 28/28, đạt tỷ lệ 100%.

HĐND xã đã tiến hành bầu 02 Ban của HĐND xã:

- Ban Kinh tế - Xã hội: ông Ngô Viết Vinh, CT UBMTTQVN xã được bầu làm Trưởng Ban, Ông Châu Văn Hồng, CT Hội Nông dân xã được bầu làm Phó Ban với số phiếu bầu cả Trưởng, Phó ban là 28/28 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Ban Pháp chế: ông Phan Tuấn Vũ, Bí thư Đoàn xã được bầu làm Trưởng Ban; ông Huỳnh Sỹ , CT Hội CCB xã được bầu làm Phó Ban với số phiếu bầu cả Trưởng, Phó ban là 28/28, đạt tỷ lệ 100%.

(Bà Ngô Thị Ngọc, CT HĐND xã Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu khai mạc kỳ họp)

(Ông Lê Hữu Trí, CT UBND xã-PCT Ủy ban bầu cử xã báo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026)

(Ông Ngô Viết Vinh, CT UBMTTQVN xã - PCT Ủy ban bầu cử xã báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xú cử tri vận động bầu cử

của ứng cử viên đại biểu HĐND xã Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026)

(Trao giấy chứng nhận Đại biểu HĐND xã Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026)

(Ông Trương Đức Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - PCT HĐND thị xã Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp)

(Bỏ phiếu bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026)

(Ông Trương Đức Tú (Giữa) tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026)

(Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt nhận nhiệm vụ)

(Bà Võ Thị Minh Thảo (Trái) Thị ủy viên - Trưởng phòng Nội vụ thị xã tặng hoa chúc mừng CT, PCT và Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026)

(CT, PCT, Ủy viên UBND xã ra mắt nhận nhiệm vụ)

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 3