Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân xã Thủy Phù
Ngày cập nhật 11/07/2018
Kỳ họp thứ 6 HĐND xã

Hội đồng nhân dân xã Thủy Phù tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021):

Ngày 29 tháng 6 năm 2018 HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về tham dự kỳ họp có các ông: Võ Trọng Thời- Chủ tịch Hội Nông dân thị xã và bà Võ Thị Minh Thảo - Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã Hương Thủy là đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn xã. Tham dự kỳ họp có lãnh Đảng uỷ, lãnh đạo UBND xã, UBMTTQVN xã, các ban ngành, đoàn thể trong xã, các ông  bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại biểu các cơ quan đóng trên địa bàn và 28vị  đại biểu HĐND xã khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021đã về dự kỳ họp.

Hội đồng nhân dân xã Thủy Phù tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021):

Ngày 29 tháng 6 năm 2018 HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về tham dự kỳ họp có các ông: Võ Trọng Thơi - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã và bà Võ Thị Minh Thảo - Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã Hương Thủy là đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn xã. Tham dự kỳ họp có lãnh Đảng uỷ, lãnh đạo UBND xã, UBMTTQVN xã, các ban ngành, đoàn thể trong xã, các ông  bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại biểu các cơ quan đóng trên địa bàn và 28vị  đại biểu HĐND xã khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021đã về dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Ông Ngô Toản - Thị ủy viên – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: “Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 và thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đã đề ra: Xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các báo cáo công tác UBND xã. Tại kỳ họp lần này, UB MTTQ xã sẽ thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền. HĐND xã xem xét báo cáo của HĐND xã, báo cáo hoạt động giám sát của HĐND xã. Thường trực HĐND xã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, tiến hành chất vấn và nghe báo cáo giải trình của các cơ quan, UBND xã.HĐND thông qua Nghị quyết về các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Với ý nghĩa và tầm quan trọng trên, ông Chủ tịch HĐND xã đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong xã”.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe: Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; UBND xã trình dự toán thu chi và phân bổ ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018; UBND xã báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 5 HĐND xã đến nay; BàNgô Thị Ngọc -  Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời tiếp thu và giải trình, làm rõ những ý kiến của các đại biểu HĐND xã tại kỳ họp, đặc biệt là nhấn mạnh, toàn xã quyết tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt để năm 2018 xã Thủy Phù đón nhận xãNông thôn mới.

Kỳ họp này HĐDN xã đã Biểu quyết cho ông Ngô Xuân Thụ thôi giữ chức danh Ủy viên UBND xã do chuyển công tác và bầu Ông Nguyễn Thanh Hiếu- Trưởng công an xã giữ chức danh Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu HĐND xã đã tiến hành biểu quyết, thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp gồm: Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội xã Thủy Phù 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước xã Thủy Phù 6 tháng cuối năm 2018.

Bế mạc kỳ họp, Ông Ngô Toản– Thị ủy viên – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị: “UBND xã, các ngành cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 6 tháng năm 2018 mà Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND xã thông qua.  UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động  và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri nhân dân. Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018”.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ sáu, HĐND xã khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 9