Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020.
Ngày cập nhật 02/03/2020

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020.

 

Chiều ngày 20/02/2020, tại Hội trường UBND xã Thủy Phù, UBND xã phối hợp với Công đoàn cơ sở xã Thủy Phù tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và tổng kết phong trào thi đua năm 2019, ký kết giao ước thi đua năm 2020. Chủ tọa Hội nghị là đ/c Ngô Thị Ngọc, Phó bí thư Đảng ủy-CT UBND xã và đ/c Lê Thanh Nghị, PCT HĐND-Chủ tịc Công đoàn xã. Tham dự Hội nghị có các đ/c cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn xã.

Tại hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ cơ quan xã năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

1. Hoạt động cơ quan UBND xã:

Trong năm 2019, UBND xã đã thực hiện tốt mối quan hệ giữa Đảng ủy, TT HĐND với UBND, sự phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể và Công đoàn trên cơ sở quy chế đã đề ra để thực hiện nhiệm vụ. UBND xã đã tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận, các đoàn thể và Công đoàn hoạt động, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.  Tinh thần đoàn kết thực hiện tốt nguyên tắc: Tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên. Đã tập trung huy động các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển, tạo được bước chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, văn bản của các cấp. UBND xã đã bám sát các Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã, chương trình công tác của UBND thị xã; Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã để đề ra chương trình công tác năm, quý, tháng, tuần và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên UBND xã phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2019 đã đề nghị cấp trên nâng bậc lương đúng hạn cho 10 đ/c và nâng lương trước thời hạn cho 02 đ/c; đã đề nghị cấp trên giải quyết cho 02 công chức thôi việc do sức khỏe không đảm bảo để thực thi nhiệm vụ. Đã tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách, qua đánh giá có 27 đ/c xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02 đ/c đề nghị cấp trên đánh giá, phân loại đó là đ/c Bí thư Đảng ủy và đ/c CT UBND xã, qua đánh giá phân loại đ/c CT UBND xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đ/c Bí thư Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm 2019 có các đ/c cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách đang theo học các lớp: Trung cấp chính trị 01 đ/c; Đại học hành chính 05 đ/c; Đại học luật 01 đ/c; Đại học văn hóa 01 đ/c Đại học văn bằng luật thứ hai 05 đ/c và bồi dưỡng ngạch chuyên viên 06 đ/c.

2. Hoạt động Công đoàn cơ sở xã:

Trong năm 2019 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã, sự phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể cấp xã nên hoạt động của Công đoàn đã thực hiện tốt các mặt công tác như: Đại diện chăm lo đời sống bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công chức; đã tổ chức tuyê truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, năng lực cho đoàn viên Công doàn; Tham gia quản lý và tổ chức các phong trào; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và thực hiện tốt công tác tài chính. Qua các mặt công tác trong năm 2019 Công đoàn xã Thủy Phù đã đạt được những kết quả như: Công đoàn đã phối hợp với UBND xã tặng quà cho cán bộ, đoàn viên nhân các ngày lễ, tết; tổ chức gặp mặt tặng quà cho các đoàn viên nữ nhân ngày 8/3 và 20/10;  tổ chức gặp mặt, tặng quà cho con em đoàn viên Công đoàn nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung Thu và trao thưởng cho các em có thành tích xuất sắc trong học tập; các hoạt động tình nghĩa được BCH Công đoàn thực hiện thường xuyên và kịp thời; Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đến tận các đoàn viên Công đoàn; phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền pháp luật đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác vận động đoàn viêm tham gia hiến máu tình nguyện, trong năm 2019 có 23 lượt đoàn viên Công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện. Thực hiện nghiêm túc công tác thu, chi đoàn phí đúng theo quy định của Công đoàn cấp trên.

Tại Hội nghị này UBND xã đã tặng giấy khen cho 09 tập thể và 34 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

( Cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn tham dự Hội nghị)

( Ký kết giao ước thi đua năm 2020)

( Đ/c Ngô Toản, Thị ủy viên-Bí thư Đảng ủy-CT HĐND xã tặng giấy khen các tập thể)

(Đ/c Ngô Thị Ngọc, Phó bí thư Đảng ủy, CT UBND xã tặng giấy khen các cá nhân)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4