Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới
Ngày cập nhật 13/09/2019

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng

Nông thôn mới, giai đoan 2010-2020

(Đại biểu tham dự Hội nghị)

Sáng ngày 13/9/2019 Ủy ban nhân dân xã Thủy Phù tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Tham dự Hội nghị có đ/c Ngô Toản, Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đ/c Ngô Thị Ngọc, PBT Đảng ủy-CT.UBND xã; đ/c Ngô Viết Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã; đ/c Lê Thanh Nghị, PCT.HĐND xã; các đ/c thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xã Thủy Phù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: nhân dân đã đóng góp 250 ngày công lao động, cống hiến đất đai.029,5m2, tài sản, vật liệu kiến trúc với tổng giá trị gần 330 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang, nâng cấp đường giao thông...; trong năm 2017 xã Thủy Phù đạt được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Có được kết quả trên nhờ sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể và sự ủng hộ đóng góp của nhân dân. Đặc biệt là nhờ sự cụ thể hóa các Quyết đinh, Thông tư của Trung ương, tỉnh, thị xã về xây dựng Nông thôn mới thành các kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để vận động nhân dân xây dựng Nông thôn mới. Ngoài những kết quả trên tại Hội nghị UBND xã cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới để toàn thể Hội nghị biết và đề ra những giải pháp khắc phục để xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tiếp theo. Ngoài báo cáo của UBND xã thì tại Hội nghị có 06 ý kiến phát biểu tham luận và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đ/c Ngô Toản, Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy-CT.HĐND xã đã nhấn mạnh những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục trong giai đoạn tiếp theo.

Thông qua Hội nghị này, UBND xã đã khen thưởng cho 03 tập thể (Nhân dân và cán bộ thôn 4, Nhân dan và cán bộ thôn 8A, Nhân dân và cán bộ thôn 8B) và 04 cá nhân (ông Lê Văn Anh-PCT.UBND xã; ông Lê Viết Song, BT Chi bộ-Trưởng thôn 8A; ông Lê Chiến, BT Chi bộ - Trưởng thôn 8B và ông Trần Tân-thôn 1B) đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 9