Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố 07 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày cập nhật 21/03/2022

Công bố 07 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 Công bố danh mục 07 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

TTHC cấp tỉnh

1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

- Thời gian giải quyết: 03 ngày

- Phí, lệ phí: không

2. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

- Thời gian giải quyết: 03 ngày

- Phí, lệ phí: không

3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá

- Thời gian giải quyết: 03 ngày

- Phí, lệ phí: không

4. Thủ tục Xóa đăng ký tàu cá. 

- Thời gian giải quyết: 03 ngày

- Phí, lệ phí: không

5. Thủ tục Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu). 

- Thời gian giải quyết: 03 ngày

 

- Phí, lệ phí: không

** Địa điểm và cách thức thực hiện 05 TTHC nêu trên: Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế.  Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

TTHC của cơ quan khác thực hiện:

6. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra

- Theo từng hạng mục Mục II Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 94/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

7. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá

- Thời gian giải quyết: 20 ngày (đối với hồ sơ thiết kế đóng mới, lần đầu) hoặc 10 ngày làm việc (đối với hồ sơ thiết kế cải hoán, sửa chữa phục hồi).

- Phí, lệ phí: 5% giá thiết kế, theo Thông tư số 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 của Bộ Tài chính

** Địa điểm và cách thức thực hiện TTHC số 6.7: Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế. Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

 
 
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 9