Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu
Ngày cập nhật 12/05/2020

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

Đất nước ta từ ngàn đời nay đều có truyền thống dựng nước và giữ nước. Đó là nghĩa vụ của mọi công dân Việt Nam. Trong tất cả các nghĩa vụ của công dân thì nghĩa vụ quân sự là một trong những nghĩa vụ thiêng liêng nhất để bảo vệ an ninh quốc gia, sẵn sàng chiến đấu khi Tổ quốc lâm nguy. Nhưng không phải ai cũng phải thực hiện được nghĩa vụ này. Vậy mọi công dân đủ 17 tuổi phải tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Muốn đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu thì phải đến Trạm y tế xã Thủy Phù để đăng ký. Thời gian đăng ký vào lúc 7h00 ngày 15 tháng 5 năm 2020.

Có thể hiểu nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang thiêng liêng của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm: phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện nghia vụ quốc tế; học tập chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ; rèn luyện tính tổ chức, ý thức kỷ luật và thể lực; nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu.

Hiện nay, tất cả các công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nới cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

 

Bài viết của đ/c Đoàn Văn Huy, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã Thủy Phù

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4