Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa trên địa bàn xã
Ngày cập nhật 08/05/2020

Thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa trên địa bàn xã Thủy Phù

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch, nhằm bảo vệ môi trường trên địa bàn, UBND xã Thủy Phù đã phát hành thông báo số 17/TB-UBND ngày 23/4/2020 cho các cơ quan, đơn vị, BCH 12 thôn và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện. Nội dung aThoong báo như sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, 12 thôn: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường; vận động hướng dẫn người dân không đốt rơm rạ trên đồng ruộng nhằm bảo vệ môi trường. Tổ chức nông dân ký cam kết không đốt rơm rạ, không xả rơm bừa bãi xuống kênh tưới tiêu, thủy lợi; không phơi thóc, rơm rạ, tuốt lúa, đốt rơm rạ rên đường giao thông. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc nông dân đốt rơm rạ trên đồng ruộng kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp. Chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong việc thu gom vận chuyển rơm rạ và làm đất bằng máy cày lớn để phay, cày lật đất vùi hết rơm rạ vào đất, không để rơm rạ trôi nổi ảnh hưởng đến sản xuất và môi trường.

2. Đối với Công an xã, Ban An toàn giao thông xã: phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp đốt rơm rạ trên đồng ruộng, phơi thóc, rơm rạ, đốt rơm rạ trên đường giao thông gây cản trở và làm mất an toàn giao thông theo thẩm quyền; đôn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, BCH 12 thôn trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ trên đông ruộng.

3. Đối với các ban ngành, đoàn thể cấp xã: phối hợp với UBND xã tuyên ruyền, vận động nông dân không dốt rơm rạ sau thu hoạch lúa. Tăng cường tập huaansquy trình thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng theo Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng chế phẩm sinh học ngay rên ddoogf ruộng nhằm hạn chế đốt rơm rạ, bảo vệ môi trường.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 6