Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phối hợp đảm bảo nước sản xuất nông nghiệp năm 2019-2020
Ngày cập nhật 31/12/2019

Phối hợp đảm bảo nước sản xuất nông nghiệp năm 2019-2020

Thực hiện Công văn 1758/CTTL-QLN ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế về việc phối hợp để đảm bảo nước sản xuất nông nghiệp năm 2019-2020 trên địa bàn.

Căn cứ dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia ngày 15/11/2019 về nhận định xu thế khí tượng thủy văn từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020 và tình hình tích nước tại Hồ Phú Bài đạt cao trình 12,71/17,5m đạt 28% và dự kiến không tích đạt cao trình thiết kế. Hiện nay tại Hồ bàu họ khả năng tích nước chỉ đạt từ 40-50%, khả năng không đủ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp năm 2019-2020.

Trước tình hình trên Ủy ban nhân dân xã yêu cầu 2HTXNN, BCH 12 thôn thực hiện một số nội dung sau:

- Chuẩn bị các phương án, kế hoạch nạo vét, khơi thông, vớt bèo để thông thoáng dòng chảy các hói, kênh mương nội đồng để tích trữ nước. Chủ động lực lượng, thiết bị, bổ sung các loại máy bơm nước, bơm chuyền khi cần thiết.

-2 HTX rà soát, xây dựng phương án chống tổn thất nước, xác định cụ thể từng vùng có khả năng thiếu nước để có kế hoạch chống hạn trong sản xuất nông nghiệp.

- BCH 12 thôn vận động nhân dân tổ chức đắp khóa giữ nước mặt ruộng khi có mưa trong tháng 12 nhằm tiết kiệm nước đổ ải phục vụ gieo sạ vụ Đông Xuân 2019-2020.  

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động tưới hiệu quả và tiết kiệm nước, để dành nước phục vụ tưới cho vụ hè thu 2020.

UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 2 hợp tác xã, BCH 12 thôn nghiêm túc thực hiện nội dung công văn này./.                       

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 5