Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019
Ngày cập nhật 15/05/2019

Nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019

Thực hiện Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019.

UBND xã Thủy Phù thông báo cho các tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

I. Đối tượng và mức đóng góp:

1. Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập:

Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp;

b) Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng;

c) Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này đóng 15.000 đồng/người/năm.

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ.

II. Thời gian nộp quỹ:

Đối với cá nhân nộp một lần trước 30 tháng 5 hàng năm;

Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước 30 tháng 5, số còn lại nộp trước 30 tháng 10 hàng năm.

UBND xã Thủy Phù yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 7