Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
Ngày cập nhật 15/05/2019

Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Thủy Phù năm 2019

Thực hiện Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thực hiện Công văn số 521/UBND-TCKH ngày 08/5/2019 của UBND thị xã Hương Thủy về việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

UBND xã Thủy Phù thông báo cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện việc nộp giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, cụ thể như sau:

- Đối với hộ gia đình: 31.000đ/hộ/tháng.

- Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: sẽ thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ theo giá thành thực tế hoặc chỉ số trượt giá hàng năm.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn xã Thủy Phù nghiêm túc thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 7