Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nghỉ lễ 30/4
Ngày cập nhật 26/04/2018

Vệ sinh cơ quan, công sở, treo cờ Đảng, Tổ quốc trong dịp Lễ 30/4

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THỦY PHÙ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/TB-UBND

Thủy Phù, ngày  19  tháng 4  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch,

 kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4; 132 năm ngày Quốc tế lao động 01/5 và Festival Huế năm 2018.

                                                                                                     

 

 

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thị xã Hương Thủy về đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018), ngày Quốc tế Lao động 01/5 và Festival Huế năm 2018.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

UBND xã Thủy Phù thông báo cho tất cả các ban ngành, đoàn thể cấp xã, các cơ quan, đơn vị, 2HTXNN, 5 trường học, Trạm y tế, 12 thôn và toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn xã thực hiện một số công việc sau đây:

- Tổ chức cho cán bộ, nhân viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân ra quân tổng vệ sinh làm sạch, đẹp khu vực trụ sở cơ quan, đơn vị, Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng tạo cảnh quan sạch đẹp trong dịp kỷ niệm.

- Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trụ sở các đơn vị, cơ quan, nơi công cộng; vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch nhằm ngày 25/4/2018), kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và Festival Huế năm 2018.

* Thời gian treo cờ: Từ ngày 24/4/2018 đến hết ngày 05/5/2018.

( Lưu ý: không treo cờ quá cũ hoặc bị rách)

- Các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ trực lãnh đạo và phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ cơ quan, công sở, duy trì nghiêm túc chế độ trực gác 24/24 giờ chia thành 02 đợt: Đợt 1: từ ngày 24/4/2018 đến hết ngày 26/4/2018; Đợt 2: từ ngày 28/4/2018 đến hết ngày 05/5/2018.

- Ban công an phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự xã tăng cường công tác tuần tra canh gác bảo vệ địa bàn, chủ động xử lý tình huống kịp thời ở cơ sở.

- Trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng thôn, Công an viên thôn triển khai nội dung thông báo này và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để thực hiện.

Đối với các cơ quan, đơn vị phải làm khẩu hiệu chào mừng. UBND xã hướng dẫn khẩu hiệu như sau:

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và 132 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2018)!

2. Tinh thần ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 bất diệt.

3. Chào mừng Festival Huế năm 2018 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế 1 điểm đến 5 di sản”!

4. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

5. Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

7. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

 UBND xã Thủy Phù thông cho toàn thể các cơ quan đơn vị, 12 thôn, cán bộ và toàn thể nhân dân trong toàn xã biết để thực hiện.

 

Nơi nhận:  

- Các ban ngành, đoàn thể cấp xã;

- 2HTXNN, 12 thôn; 

- 5 trường học, trạm y tế;

- Đài Truyền thanh xã; 

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                   

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Văn Anh

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 6